หน้าหลัก 

02-940-7038

     MTS Calendar จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการประสานงาน และบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ โดยได้ Link ตารางปฏิทิน (Google Calendar) ไว้บนเว็บไซด์อินทราเน็ต โดยบุคลากร สศก.สามารถใช้งาน MTS Calendar ได้ ดังนี้

 

http://km.oae.go.th/images/Download/km-document/Km_zax_file/KM-Google-Calendar.pdf

 

     Joomla เป็น CMS แบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีกลุ่มผู้ใช้งาน Joomla ที่รวมตัวกันเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี Extension เสริมการทำงานเป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปประยุกด์สร้างเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบโดยปัจจุบัน Joomla ได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 3.x พร้อมกับฟีเจอร์และลูกเล่นในการใช้งานที่มากขึ้น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตร ก้าวสำคัญสู่ประเทศไทย 4.0

ช่วงที่ ๑ https://www.youtube.com/watch?v=65Zu-wq2sTs&t=4s

 

 

ช่วงที่ ๒ https://www.youtube.com/watch?v=IVa1Jj13UQU&t=3772s

 

 

ช่วงที่ ๓ https://www.youtube.com/watch?v=mIATRBpGkT0&t=1503s

การติดตั้งฟอนต์ลงบนคอมพิวเตอร์ ในที่นี้ยกตัวอย่างระบบวิสต้า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ XP มาก สำหรับไฟล์ฟอนต์นั้น สทส. ได้นำมาเก็บไว้ที่ไดรฟ์ R:\ศสส-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\_1. Software\_05. อื่น ๆ\13-FontThai

หรือท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

สำหรับคู่มือการติดตั้งฟอนต์ สทส. ได้จัดทำไว้ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2018 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.