กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

02-940-7038

ด้านพัสดุ

เขียนโดย Super User

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บรรยายโดยนายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.