ด้านพัสดุ  -->

02-940-7038

ด้านพัสดุ

เขียนโดย Super User

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บรรยายโดย นายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=aJcZxfL7WFE&t=2023s

 

เขียนโดย Super User

สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่าง ระเบียบฯ ปี 35, ปี 49, แนวทางการปฏิบัติ ปี 58  กับ  พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 

โดย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นาออดิศร แสงวิจิตร

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ ไฟล์ Word และ ไฟล์ Powerpoint

ดาวน์โหลด พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เขียนโดย Super User

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

บรรยายโดยนายอดิศร แสงวิจิตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.