สศท.8 จัดสัมมนาฯ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเชิญ ลธก.ลงพื้นที่สำรวจปาล์มด้วยวิธีการนับทะลายปาล์มน้ำมัน 

02-940-7038

สศท.8 จัดสัมมนาฯ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเชิญ ลธก.ลงพื้นที่สำรวจปาล์มด้วยวิธีการนับทะลายปาล์มน้ำมัน

สศท.8 จัดสัมมนาฯ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเชิญ ลธก.ลงพื้นที่สำรวจปาล์มด้วยวิธีการนับทะลายปาล์มน้ำมัน

https://www.facebook.com/216986455161754/posts/956951347831924/

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.