คู่มือการ Update Joomla 

02-940-7038

คู่มือการ Update Joomla

     Joomla เป็น CMS แบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีกลุ่มผู้ใช้งาน Joomla ที่รวมตัวกันเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี Extension เสริมการทำงานเป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปประยุกด์สร้างเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบโดยปัจจุบัน Joomla ได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 3.x พร้อมกับฟีเจอร์และลูกเล่นในการใช้งานที่มากขึ้น

การสร้างลิงก์ Articles

 1. กด Content > Article > Add new Article
 2. กำหนด Title > กำหนด Featured เป็น Yes > ใส่รายเอียดใน Article Text
 3. กด Save & Close > กด Preview Joomla

สร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล สร้างได้ 3 รูปแบบ

แบบที่ 1 สร้างลิงก์ ไปยัง Article อื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน

 1. สร้าง Add New Article > สร้างหัวข้อและเนื้อหา    
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการสร้างลิงก์ > คลิกปุ่ม Article มุมบนขวามือของทูลบาร์
 3. คลิกปุ่ม Article > เลือก Article ปลายทาง
 4. กด Save & Close > กด Preview Joomla

แบบที่ 2  สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

 1. สร้าง Add New Article > สร้างหัวข้อและเนื้อหา
 2. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการ > คลิกปุ่ม insert/edit link
 3. ใส่ลิงก์ที่ช่อง Url > target เลือก New window > คลิกปุ่ม OK
 4. กด Save & Close > กด Preview Joomla

แบบที่ 3 สร้างลิงก์แบ่งเนื้อหาภายใน Article ชุดเดียวกัน

 1. วางเคอร์เซอร์หน้าหัวข้อ > คลิกปุ่ม Page Break
 2. Page Title:,Table of Contents Alias:พิมหัวข้อ คลิก Insert Page Break
 3. กด Save & Close > กด Preview Joomla

สร้างลิงก์ Read More ย่อ Article ให้สั้นลง

 1. เปิด Article ที่มีเนื้อหายาว > วางคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 2. คลิกปุ่ม Read More > กด Save & Close > กด Preview Joomla

วิธีการสร้าง Article

1.คลิกเมนู Content > Articles จากนั้นให้คลิกปุ่ม Add New Article ที่มุมซ้ายบน จะพบกับหน้าจอสำหรับสร้าง Article ใหม่

2. Article ที่เราจะสร้าง ให้กำหนดพารามิเตอร์ 3 พารามิเตอร์ดังนี้

          - Title กำหนดชื่อหัวข้อ Article

          - Featured กำหนดเป็น Yes เพื่อให้ Article นี้แสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์

          - Article Text กำหนดข้อมูลและรายละเอียดของ Article นี้ 

3. คลิกปุ่ม Save & Close เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าจอนี้ จากนั้นจะกลับไปยังหน้า Article Manager

4. ให้คุณคลิกปุ่ม Joomla ที่มุมขวาบน เพื่อเปิดดูหน้าแรกของเว็บไซต์ และถ้าเปิดหน้าแรกไว้อยู่แล้วคนละหน้าจอก็ Refresh หน้าแรกอีกครั้งโดยจะเห็นผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏ Article แสดงหน้าเว็บไซต์

ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ Joomla

วิธีการสร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล

แบบที่ 1 สร้างลิงก์ ไปยัง Article อื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน

1.สร้าง Add New Article ขึ้นมาใหม่

2. สร้างหัวข้อ ในที่นี้ต้องการสร้างหัวข้อคำว่า “เกษตรครบวงจร”

3. ใส่เนื้อหาที่ต้องการเข้าไปในช่องใส่เนื้อหา

4. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการสร้างลิงก์ ในที่นี้ต้องการสร้างลิงก์คำว่า “เกษตรครบวงจร”

5. คลิกที่ปุ่ม Article ซึ่งอยู่มุมบนขวามือของทูลบาร์

6. เมื่อกดปุ่ม Article แล้วจะแสดง Pop-Up ของ Article ทั้งหมด ให้เลือกคลิกไปยัง Article ปลายทางที่ต้องการจะลิงก์ไปหา

กดปุ่ม save&close

7. ดูผลลัพธ์จากหน้าหลักของเว็บไซต์ โดยจะเห็นว่าเมื่อคลิกลิงก์นี้ Joomla จะลิงก์ไปยัง Article ปลายทางที่ได้เลือกไว้

แบบที่ 2 สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

1. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Joomla ในที่นี้จะไฮไลต์ข้อความ “เศรษฐกิจพอเพียง กินอย่างเพียงพอ”

2. เลือกคลิกปุ่มไปที่ insert/edit link ซึ่งอยู่บนทูลบาร์ตรงกลาง

3. จะเห็น Pop-up ขึ้นมา ให้ใส่ลิงก์ที่เราcopyจากURLเว็บภายนอกเข้าไปในช่อง URL บน Pop-up

4.ในช่อง target ให้เลือกไปที่ New window เพื่อให้เปิดหน้าต่างเบราเซอร์หน้าใหม่เมื่อคลิกลิงก์และส่วนของช่อง Title นั้นสามารถละไว้ได้จากนั้นให้คลิกปุ่ม Ok

5. กรณีที่สร้างลิงก์และถ้าต้องการจะลบทิ้ง สามารถไฮไลต์ที่ข้อความเดิมและเลือกไปกดที่ Remove Link หลังจากนั้นข้อความกับลิงก์จะถูกยกเลิก

               

แบบที่ 3 สร้างลิงก์แบ่งเนื้อหาภายใน Article ชุดเดียวกัน

1. วางเคอร์เซอร์หน้าหัวข้อที่ต้องการขึ้นหน้าใหม่

2. คลิกปุ่ม Page Break

3. เมื่อคลิกปุ่ม Page Breakจะแสดง Pop-up ที่จะมีช่องPage Title:และช่องTable of Contents Alias: ให้กรอกข้อความลงไป ในที่นี้ข้อความที่เรากรอกคือ”ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักในบ้านอย่างง่าย

4. เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Insert Page Break

5. หลังจากนั้นจะพบเส้นปะสีเทาแสดงให้เห็นว่าเราได้แบ่งออกเป็น 2 หน้าแล้ว

 ในที่นี้เราจะสร้างหัวข้อ Article เพิ่มอีกหัวข้อคือ หัวข้อ“โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” และทำตามขั้นตอนที่ 1-4ใหม่อีกครั้งเมื่อสร้าง Page Break เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม save หลังจากนั้นจะเห็นข้อความที่เราแบ่งออกจะเป็นเมนูลิงก์ข้อความ Page 1 of 4

วิธีสร้างลิงก์ Read More ย่อ Article ให้สั้นลง

1. เปิดไปยังหน้าที่แก้ไขข้อมูล Article

2. เลื่อนคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการให้จบข้อความเพื่อแสดงลิงก์ Read More และคลิกปุ่ม Read More   

3. สังเกตเห็นเส้นประสีแดง หมายความว่าเราจะแสดงข้อความใน Article ในหน้าหลักจนถึงตำแหน่งเส้นประสีแดง และแสดงลิงก์ Read More ให้ผู้ชมคลิกอ่านต่อ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม save เพื่อบันทึก

4. Refresh หน้าแรกของเว็บไซต์อีกครั้ง จะเห็นว่า Article นั้นแสดงแค่ข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้และมีปุ่ม Read More: ให้คลิกไปเพื่อที่จะอ่านแบบเต็ม

เมื่อคลิกลิงก์ Read More แล้วก็จะเห็นข้อมูลใน Article ทั้งหมด

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.