บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง -->

02-940-7038

หมวด:

     MTS Calendar จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการประสานงาน และบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ โดยได้ Link ตารางปฏิทิน (Google Calendar) ไว้บนเว็บไซด์อินทราเน็ต โดยบุคลากร สศก.สามารถใช้งาน MTS Calendar ได้ ดังนี้

 

http://km.oae.go.th/images/Download/km-document/Km_zax_file/KM-Google-Calendar.pdf

 

หมวด:

     Joomla เป็น CMS แบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีกลุ่มผู้ใช้งาน Joomla ที่รวมตัวกันเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี Extension เสริมการทำงานเป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปประยุกด์สร้างเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบโดยปัจจุบัน Joomla ได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 3.x พร้อมกับฟีเจอร์และลูกเล่นในการใช้งานที่มากขึ้น

หมวด:

การตัตต่อ Video

ปัจจุบันการถ่ายภาพยนตร์ส่วนตัว หรือใครที่ต้องการทำหนังสั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพง เพียงแค่โทรศัพท์มือถือก็สามารถถ่ายคลิปทำภาพยนตร์ได้แล้ว ถ้าจะให้ดูดีเป็นของมีคุณภาพหน่อย กํหาซอฟต์แวร์ตัตต่อวีดีโอมาใช้ซึ่งมีทั้งของฟรีที่ติดมากับระบบ OS หรือลงทุนซื้อมาใช้ แต่ทั้งนี้การตัดต่อภาพยนตร์ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงกว่าเครื่องที่ใช้ทั่วไปมากสักหน่อย สำหรับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์นั้น มีหลายท่านใน สศก. มีความรู้สามารถให้คำแนะนำได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่คัดสรรแล้ว โดย ผู้ดูแลระบบ จะทำลิงค์ไปโดยตรง ดังนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   1. วารสารวิทยบริการ การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio วิษณุ เพชรประวัติhttp://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/281/247
   2. การสร้างสื่อวิดีโอภาพด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio วิษณุ เพชรประวัติ http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/272/218
หมวด:

สำหรับท่านที่จะเข้าใช้ WiFi ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่านใดที่มีบัญชีการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วสามารถดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณได้เอง โดยศึกษาจากไฟล์ตามนี้

http://mail.oae.go.th/filedownloads/USER_WIfi.pdf

หมวด:

การทำ Video Broadcast

          ในช่วงหนึ่งที่ สศก. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข่าวสารทางการบริหาร และต้องการถ่ายทอดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สศก. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เกิดการมีส่วนร่วม สามารถรับรู้ข้อสั่งการจากผู้บริหารโดยตรง จึงได้มีมติให้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมผู้บริหารฯ โดยใช้ Video Broadcast ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ ศูนย์สารสนเทศ ได้ดำเนินการตามมติ ซึ่งไม่ใช้งบประมาณใดๆ นอกจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทีมีอยู่แล้ว โดยที่อุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่

 •            - กล้องถ่ายวิดีโอ
 •            - ระบบบันทึกเสียง
 •            - คอมพิวเตอร์สำหรับทำ Media Encoder
 •            - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำ Streaming Server
 •            - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ

           สำหรับวิธีการติดตั้งระบบนั้น มีหลายท่านเขียนไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้ว ผู้ดูแลระบบจะขอทำลิงค์ไปยังเว็บนั้นๆ โดยตรง สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนรู้วิธีการติดตั้งต้องการปฏิบัติจริง หรือมีปัญหาข้อสงสัยในการดำเนินการ ขอได้โปรดติดต่อมายัง ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสุชาติ คุณชาญวุธ ได้ตลอดเวลาราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

1) Streaming Media Technology : OHO Dreambox http://www.ohodreambox.com/Software+Manual/STM.pdf

2) รายงาน เรื่อง Streaming Media : มหาวิทยาลัยบูรพา http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_56/km2013/book56_8/sound_2.pdf

3) การติดตั้งสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Open source : Red 5 และการพัฒนาระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) http://media.thaicyberu.go.th/stream/3ls/Red5_streaming_template.pdf

2018 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.