บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง Big Data โดย นางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3Bigdata

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางธีรารัตน์ สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล การติดตามประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง Infographic ด้วย Power Point

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ออกสำรวจข้อมูลยางพารา สำรวจโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร โครงการทุ่งบางพลวง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.