บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม
หมวด:
เขียนโดย chatchawan
หมวด:

     Joomla เป็น CMS แบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีกลุ่มผู้ใช้งาน Joomla ที่รวมตัวกันเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี Extension เสริมการทำงานเป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปประยุกด์สร้างเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบโดยปัจจุบัน Joomla ได้พัฒนามาจนถึงเวอร์ชัน 3.x พร้อมกับฟีเจอร์และลูกเล่นในการใช้งานที่มากขึ้น

เขียนโดย chatchawan
หมวด:

     MTS Calendar จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการประสานงาน และบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดความประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ โดยได้ Link ตารางปฏิทิน (Google Calendar) ไว้บนเว็บไซด์อินทราเน็ต โดยบุคลากร สศก.สามารถใช้งาน MTS Calendar ได้ ดังนี้

 

http://km.oae.go.th/images/Download/km-document/Km_zax_file/KM-Google-Calendar.pdf

 

เขียนโดย chatchawan
หมวด:

สำหรับท่านที่จะเข้าใช้ WiFi ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่านใดที่มีบัญชีการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วสามารถดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณได้เอง โดยศึกษาจากไฟล์ตามนี้

http://mail.oae.go.th/filedownloads/USER_WIfi.pdf

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.