คู่มือการตั้งค่า Wifi 

02-940-7038

เขียนโดย chatchawan
หมวด:

สำหรับท่านที่จะเข้าใช้ WiFi ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่านใดที่มีบัญชีการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วสามารถดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณได้เอง โดยศึกษาจากไฟล์ตามนี้

http://mail.oae.go.th/filedownloads/USER_WIfi.pdf

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.