ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี2563 และแนวโน้มปี 2564 สศท.5 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตรที่ 5 จัดทำ
📝ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี2563 และแนวโน้มปี 2564 📈📉📊
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ สามารถ Download 📨 ได้แล้วที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/16sIsKY2n-WwnvYiLAedlZnUNRTTBrvB2?fbclid=IwAR0cX__5tywB-Vyct2cTeU5GjpFgcfFjevqvRC0MjJxfbvzTpgeEu6AJPhI

118806

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.