สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ออกสำรวจข้อมูลยางพารา สำรวจโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร โครงการทุ่งบางพลวง 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ออกสำรวจข้อมูลยางพารา สำรวจโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร โครงการทุ่งบางพลวง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.