สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางธีรารัตน์ สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล การติดตามประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางธีรารัตน์ สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล การติดตามประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.