บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User
หมวด:

การติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติม สทส.ได้นำฟอนต์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้บุคคลทั่วไปใช้งานได้ฟรี ไว้ที่ไดร์ฟ R:\ศสส-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\13-FontTha

 

โดยคู่มือดาวน์โหลดได้ที่นี่

เขียนโดย Super User
หมวด:

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โดย สทส.  ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ด้านระบบฐานข้อมุลเบื้องต้น ไปแล้ว จึงขอนำเสนอคู่่มือการติดตั้ง ODBC

คู่มือการติดตั้ง ODBC บน Windows Vista

เขียนโดย Super User
หมวด:

ขณะนี้ ได้มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และสถิติการลาได้ ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้แล้วที่ ดาวน์โหลด/คู่มือ หรือคลิกที่นี่

 

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.