บทความ /ความรู้ KM ที่เกี่ยวข้อง -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User
หมวด:

การตัตต่อ Video

ปัจจุบันการถ่ายภาพยนตร์ส่วนตัว หรือใครที่ต้องการทำหนังสั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องใช้ของราคาแพง เพียงแค่โทรศัพท์มือถือก็สามารถถ่ายคลิปทำภาพยนตร์ได้แล้ว ถ้าจะให้ดูดีเป็นของมีคุณภาพหน่อย กํหาซอฟต์แวร์ตัตต่อวีดีโอมาใช้ซึ่งมีทั้งของฟรีที่ติดมากับระบบ OS หรือลงทุนซื้อมาใช้ แต่ทั้งนี้การตัดต่อภาพยนตร์ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงกว่าเครื่องที่ใช้ทั่วไปมากสักหน่อย สำหรับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์นั้น มีหลายท่านใน สศก. มีความรู้สามารถให้คำแนะนำได้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำหรับใครที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่คัดสรรแล้ว โดย ผู้ดูแลระบบ จะทำลิงค์ไปโดยตรง ดังนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   1. วารสารวิทยบริการ การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio วิษณุ เพชรประวัติhttp://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/281/247
   2. การสร้างสื่อวิดีโอภาพด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio วิษณุ เพชรประวัติ http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/viewFile/272/218
เขียนโดย Super User
หมวด:

การทำ Video Broadcast

          ในช่วงหนึ่งที่ สศก. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข่าวสารทางการบริหาร และต้องการถ่ายทอดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สศก. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เกิดการมีส่วนร่วม สามารถรับรู้ข้อสั่งการจากผู้บริหารโดยตรง จึงได้มีมติให้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมผู้บริหารฯ โดยใช้ Video Broadcast ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ ศูนย์สารสนเทศ ได้ดำเนินการตามมติ ซึ่งไม่ใช้งบประมาณใดๆ นอกจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทีมีอยู่แล้ว โดยที่อุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่

 •            - กล้องถ่ายวิดีโอ
 •            - ระบบบันทึกเสียง
 •            - คอมพิวเตอร์สำหรับทำ Media Encoder
 •            - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำ Streaming Server
 •            - ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ

           สำหรับวิธีการติดตั้งระบบนั้น มีหลายท่านเขียนไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้ว ผู้ดูแลระบบจะขอทำลิงค์ไปยังเว็บนั้นๆ โดยตรง สำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนรู้วิธีการติดตั้งต้องการปฏิบัติจริง หรือมีปัญหาข้อสงสัยในการดำเนินการ ขอได้โปรดติดต่อมายัง ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสุชาติ คุณชาญวุธ ได้ตลอดเวลาราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

1) Streaming Media Technology : OHO Dreambox http://www.ohodreambox.com/Software+Manual/STM.pdf

2) รายงาน เรื่อง Streaming Media : มหาวิทยาลัยบูรพา http://kmcenter.rid.go.th/kmc08/km_56/km2013/book56_8/sound_2.pdf

3) การติดตั้งสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์แบบ Open source : Red 5 และการพัฒนาระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) http://media.thaicyberu.go.th/stream/3ls/Red5_streaming_template.pdf

เขียนโดย Super User
หมวด:

เมื่อท่านเปิดดูการถ่ายทอดสดของ สศก. แล้วเกิด error ขึ้นดังข้างล่างนี้ ท่านจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ สทส. ขอเสนอทางแก้ดังนี้

1. ให้ปิด Windows Media Player
2. ไปที่ C:\Users\xxxxxxxxxxxx\AppData\Local\Microsoft\Windows Media\11.0

เมื่อ :
xxxxxxxxxxx คือชื่อผู้ใช้ที่ใช้เครื่องนั้นอยู่
11.0 คือโฟลเดอร์ ชื่อจะเปลี่ยนไปตามรุ่นของ Windows Media Player ของท่าน ในที่นี้เป็นรุ่น 11.0

ให้ท่านลบโฟลเดอร์ 11.0 นั้นทิ้ง หากไม่มั่นใจจะเปลี่ยนชื่อก่อนก็ได้ ซึ่งมันจะถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อเราเปิด Windows Media Player ขึ้นมา แล้วท่านจะใช้งานได้ตามปรกติ

เขียนโดย Super User
หมวด:

สศก. ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระบบวิสต้า หรือบางเครื่องอาจเป็น วินโดวส์ 7 ปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการดังกล่าวได้แก่ การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส Symantec Endpoint ไม่ได้

สทส. ได้พบและหาทางแก้ไขปัญหา โดยอ่านจากคู่มือได้ที่

R:\ศสส-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ\_โปรแกรม-EndPointSecurity

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.