การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร และ พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้านนวัตกรรมดิจิทัล 

02-940-7038

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                        การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

 

 

                                    OPS

 

 Part 1

  part2

 

           พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

ด้านนวัตกรรมดิจิทัล

a1

 a2

 a3

a4

 

 

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.