การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานสลก.ครั้งที่ 4/2562 

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเลขานุการกรม

 

re cover vdo

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" และ “เรื่องวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด”

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนงานครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "การกรอกแบบฟอร์มตามหมวดงบประมาณ" โดยเลขานุการกรมและส่วนแผนงาน และ “เรื่องวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด“โดยส่วนงานห้องสมุด ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.