ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 9 จังหวัดชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี และปทุมธานี 

02-940-7038

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.