ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง“การทบทวนภารกิจของหน่วยงาน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี (คลิกในรูปเพื่อชมวิดีโอสัมมนาจากหน้าเพจ)

29

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.