ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                        การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

 

 

                                    OPS

 

 Part 1

  part2

 

           พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

ด้านนวัตกรรมดิจิทัล

a1

 a2

 a3

a4

 

 

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผอ.สศท.11 จัดการอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศท.11 เพื่อแนะนำการใช้งาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตร ในการออกแบบ วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งในระดับครัวเรือนและภาคเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ได้อย่างมีประสิทธิภาพ58718011 2253029561615063 148072940309577728 n59112084 2253030058281680 1390979064944132096 n59555768 2253030441614975 3946862249653567488 n59686266 2253030384948314 4137465592510676992 nการอบกรมการใช้ Application ฟาร์ม D59735051 2253029718281714 3927612936377335808 n

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.