ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2

Sed sem metus, rhoncus ut euismod quis, rutrum vel metus. Integer cursus rutrum dapibus. Vestibulum euismod orci quis ornare auctor. Fusce fringilla lorem eu tellus faucibus, vitae rutrum erat bibendum. Integer ut metus et tellus pellentesque scelerisque non in metus. Nullam at elit turpis. Quisque pellentesque enim in tellus ultricies vulputate. Etiam gravida auctor risus sed faucibus. Morbi at risus bibendum, ornare risus sit amet, blandit arcu.

เขียนโดย Super User

                     การสูญเสียในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในปัจจุบันถือเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่ง มีการประมาณการว่าการสูญเสียเกิดขึ้นถึงร้อยละ 30-40 ของปริมาณการผลิตของโลก และเกิดขึ้นในทุกชนิดสินค้า การสูญเสียดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ภาวะโภชนาการ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เศรษฐกิจและการกระจายอาหาร สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ไม่คุ้มค่าและสิ้นเปลืองภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดประกอบกับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกประเทศ ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการลดการสูญเสียอาหาร เนื่องจากการจัดการการสูญเสียอาหารและอาหารเหลือทิ้งตั้งแต่ไร่นาจนกระทั่งถึงการบริโภค (from farm to fork) ที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ทั้งนี้ การจัดการการสูญเสียในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจทั้งในเชิงวิชาการในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนศิลปะในการบริหารจัดการ และการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและนำไปสู่เป้าหมายในระดับมหภาค อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้ให้เห็นความสำคัญว่า ทุกคนมีส่วนช่วยลดการสูญเสียในการผลิตอาหารได้โดยง่ายและเป็นรูปธรรม ผ่านบทบาทและหน้าที่ในการทำงานในระดับปัจเจกบุคคล ตลอดจนในฐานะผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

อ่านต่อ คลิกที่นี่

 หรือดูคลิป

 

เขียนโดย Super User

การบรรยาย “แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน” วันที่ 27 เมษายน 2561

คลิปส่วนที่ 1

 

คลิปส่วนที่ 2

เขียนโดย Super User

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเด็ก HiPPs แล้วไง
โดยนายอัรพล ฮวบเจริญ นางสาวอันติมา แสงสุพรรณ นายชรพล จันทร และนายศรัณย์ บุพศิริ บรรยายเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.