ด้านอื่นๆ  -->

02-940-7038

เขียนโดย chatchawan

ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศจัดทำโดยสำนักงาน ก.พ.

ระบบบริหารราชการของเนการาบรูไนดารุสซาลาน

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา

ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย

ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย

ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คำศัพท์ไทย - อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

คำศัพท์ไทย - อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศจัดทำโดยสำนักงาน ก.พ.

อาเซียนและ Don'ts  ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

อาเซียนและ Don'ts  ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศจัดทำโดยสำนักงานก.

อาเซียนและDon'ts นการาบรูไนดารุสซาลาน

อาเซียนและDon'ts  ราชอาณาจักรกัมพูชา

อาเซียนและDon'ts  ราชอาณาจักรไทย

อาเซียนและDon'ts  สหพันธรัฐมาเลเซี

อาเซียนและDon'ts  สหพันธรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อาเซียนและDon'ts  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อาเซียนและDon'ts  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อาเซียนและDon'ts  สาธารณรัฐสิงคโปร์

อาเซียนและDon'ts สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อาเซียนและDon'ts สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/ots_web/main.php?filename=km_asean

        •                     

หมวดหมู่รอง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.