Mojo คลิป VDO  -->

02-940-7038

Mojo คลิป VDO

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
หมวด:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (ภาคบ่าย)

การบรรยาย โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง Platform การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ภาคเกษตรใหม่ ๆ

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
หมวด:

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (ภาคเช้า)

การบรรยาย โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง Platform การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ภาคเกษตรใหม่ ๆ

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
หมวด:

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ภาคเช้า)

การบรรยาย โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ Google earth engine และข้อมูลจาก OpenStreetMap

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
หมวด:

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ภาคบ่าย)

การบรรยาย โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ Google earth engine และข้อมูลจาก OpenStreetMap

">https://youtu.be/mzrTYfQimKQ{/youtube}

เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
หมวด:

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ภาคบ่าย)

การบรรยาย โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง องค์ประกอบและโครงสร้างการใช้เครื่องมือทางภูมิสถิติ (Spatial Statistics)
และภูมิเศรษฐมิติ (Spatial Econometrics)

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.