การบรรบาย การกำหนดตำแหน่งอำนวยการ โดย ก.พ. 

02-940-7038

เขียนโดย Super User
เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2016

การบรรบาย การกำหนดตำแหน่งอำนวยการ โดย ก.พ.
นางวลัยลักษณ์ วาญิชย์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.