เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

02-940-7038

เขียนโดย Super User

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

การบรรยายเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  1/3
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 การบรรยายเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  2/3
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 การบรรยายเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  3/3
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.