ด้านสถิติ  -->

02-940-7038

เขียนโดย Super User

คุณวงษ์ถาวร ได้ฝากวิธีการคำนวณตัวเลขดัชนีมาไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ครับ   ที่ index-fomula.pdf

สำหรับท่านใดที่มีความรู้ ที่ต้องการเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ ทีมงาน KM พร้อมเป็นสื่อกลางให้ครับ

เขียนโดย Super User

"Before number can be used for god or evil, we must collect them anyway" เป็นประโยคหนึ่งในการนำเสนอของคุณสุรพร อิสระเดชกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญด้านสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่านได้มอบงานนำเสนอเพื่อใช้ประกอบการศึกษาด้านสถิติแก่ผู้สนใจได้ คลิกที่นี่

- Suraporn_Statistical-Survey-Techniques.pdf

- Suraporn_Statistical-Survey-Techniques.ppt

สำหรับการบันทึกเป็นวีดีทัศน์นั้นต้องรอไว้โอกาสถัดไป เนื่องจากท่านติดภารกิจมากครับ

เขียนโดย Super User

คุณทรงกลด ชนะกาย ได้เสนอวิธี การปรับค่าข้อมูลผลการสำรวจโดยวิธีของ Hansen and Hurwitz ให้พวกเราได้ศึกษากัน โดยคุณทรงกลด เป็นผู้ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลพืชไร่ โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ ท่านมีเทคนิคในการวิเคราะห์อย่างไรก็พร้อมที่จะเผยให้ผู้สนใจได้ทราบทั่วกัน

ในขั้นนี้เสนอเพียง Paper และตัวอย่างการวิเคราะห์ให้ทางทีมงาน KM ใว้ก่อนเนื่องจาก ทางทีมงานยังไม่พร้อมที่จะไปสำภาษณ์คุณทรงกลดได้ จึงขอเสนอ Paper ตัวอย่างโดยคลิกที่นี่  HANSENand HURWITZ-r1.pdf

2019 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.