ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2559  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2559

เขียนโดย Super User

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสนอแนะยุทธศาสตร์แผนพัฒนามาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ

เขียนโดย Super User
เผยแพร่เมื่อ 28 ต.ค. 2016

การจัดทำแผนเกษตร ในแผน 12
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.