ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2561  -->

02-940-7038

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2561

เขียนโดย Super User

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารบรรยาย Big Data

เอกสารการบรรยาย การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

เอกสารการบรรยาย การใช้เทคโนโลยี สศก. ในการปฏิบัติงาน

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.