ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  -->

02-940-7038

หมวด:

Microsoft และ Samsung เผยโฉมต้นแบบฮาร์ดดิสก์แบบใหม่


ในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่งาน Windows Hardware Engineering Conference ที่เพิ่งจัดขึ้น Microsoft และ Samsung ได้ร่วมกันแสดงรายละเอียด และเปิดตัวต้นแบบของฮาร์ดดิสก์แบบใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมา โดยฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวจะมีหน่วยความจำแบบ flash memory ขนาด 1GB ติดตั้งในตัวเป็น buffer ที่จะเก็บข้อมูลไว้ใน buffer ดังกล่าวก่อนจนเมื่อข้อมูลเข้ามาจะเต็มแล้วจึงจะค่อยส่งไปบันทึกในจานฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะช่วยให้มอเตอร์จานฮาร์ดดิสก์ไม่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา และช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้ เมื่อนำฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวไปใช้กับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊คที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากนั้นจะเป็นหน้าจอ LCD และมอเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งฮาร์ดดิสก์แบบใหม่ที่เรียกว่า hybrid นี้มอเตอร์ทำงานน้อยลงมาก หรือหมุนเพียงแค่ 30 ถึง 45 วินาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงเท่านั้น โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาให้สามารถทำงานเพียง 30 ถึง 45วินาทีในทุกๆชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวยังสามารถทำให้ระบบคอมพิวเตอร์บู๊ตได้ในเวลาที่เร็วมากขึ้นด้วย.