การใช้เน็ตเวิร์คไดรฟ์ 

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

สืบเนื่องมาจากหลายท่านที่ต้องการใช้ ไดร์ฟ T: และ R: ซึ่งเป็นไดร์ฟส่วนกลางสำหรับการรับส่งไฟล์ผ่านทางเครือข่าวของ สศก. บางครั้งอาจเกิดปัญหาการเรียกใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ สทส. จึงได้ จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการทราบวิธีการ หรือท่านผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบโดยทั่วกัน

ท่านใดที่เคยใช้คอมพิวเตอร์แบบตัวใครตัวมัน (Stand alone) ไมยุ่งเกี่ยวกับใคร เช่น ในสมัยก่อนที่จะมีเครือข่ายนั้น จะพบว่าไม่มีความสะดวกอยู่บ้าง เช่น การพิมพ์งานต้องใช้เครื่องที่มีเครื่องพิมพ์ต่ออย ไม่สามารถสั่งให้ไปพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้ การนำไฟล์ไปใช้งานที่อื่นต้องเก็บลงดิสก์เก็ต ความจุก็เพียง 1.4 MB เท่านั้น ในการณีไฟล์ใหญ่มากก็ต้องหาทางแบ่งไฟล์กัน
มาเข้าเรื่องเลยดีกว่า ทางหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์จากเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ คือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในที่นี้จะใช้การแชร์ไฟล์ การแชร์ไฟล์หากท่านผู้ใดสนใจหรือยังไม่ทราบวิธีก็ให้ติดตามอ่านกันต่อไป ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดภายหลัง เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ การที่จะอ่านแล้วเข้าใจง่ายที่สุด ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และทำการทดลองทำตามไปด้วย

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.