ทำอย่างไรจะให้คอมพิวเตอร์ลดการใช้ไฟฟ้า 

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

ในภาวการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังประสบปัญหาโลกร้อน น้ำมันแพง การลดการใช้พลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งในอันที่จะลดปัญหาลงได้

สศก. มีคอมพิวเตอร์ใช้อยู่มากกว่าร้อยเครื่อง หากเปิดพร้อมกันจะต้องสูญเสียพลังงานค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาพักเที่ยง ผู้ใช้ส่วนมากไม่ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ปล่อยให้เครื่องเปิดทิ้งไว้ บางท่านอาจทำ screen saver ไว้ให้เป็นจอสีดำ แต่เครื่องก็ยังใช้ไฟฟ้าอยู่นั่นเอง

ในที่นี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งให้คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงานด้วยวิธีที่ง่ายที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำได้เอง โดยไม่ต้องเข้าไปจัดการในระดับฮาร์ดแวร์ โดยใช้ Windows XP เป็นต้นแบบ และขอให้ท่านลองติดตามและทดลองตามขั้นตอนดังนี้นะครับ

 

1. ให้คลิกเมาส์ข้างขวาในบริเวณที่ว่างของจอภาพ แล้วเลือก Properties เพื่อเปิดโปรแกรม Display Properties ขึ้นมาดังรูป 2

2. จากนั้นให้กดที่แท็บ Screen saver ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพถัดมา ให้กดปุ่ม Power ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง Power Option Properties ดังรูปที่ 3

 

รูปที่ 1 คลิกเมาส์ข้างขวาในที่ว่างของจอภาพ

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงโปรแกรม Display Properties

 

รูปที่ 3 หน้าจอของ Power Options Properties

 

3. จากรูปที่ 3 ท่านสามารถเลือกให้จัดการกับคอมพิวเตอร์เป็น 3 แบบ คือ จัดการกับจอภาพ ฮาร์ดดิสก์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท่านสามารถเลือกช่วงเวลาได้ว่าจะทำงานหลังจากการไม่ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาที หรือชั่วโมง รวมถึงไม่มีการจัดการเลยก็ให้ตั้งเป็น Never

* System Stanby : คือการสั่งให้เครื่องปิดอุปกรณ์บางอย่าง เช่น พัดลม ไดร์ฟ แต่ไม่ปิด CPU Memory

* System hibernates : คือการส่งให้เครื่องเข้าสู่สถานะจำศีล โดยระบบจะทำการเก็บสถานะการทำงานในขณะปัจจุบันไว้ก่อนจะทำการปิดตัวเอง เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ระบบจะนำค่าที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้กลับมาทำงานต่อจากเดิม ตัวอย่างเช่น ก่อนปิดโปรแกรมเรากำลังใช้งาน Excel อยู่ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ระบบจะทำการเปิดโปรแกรม Excel พร้อมที่จะทำงานต่อไปได้ การใช้ระบบนี้ต้องการเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์จำนวนหนึ่งเพื่อเก็บสถานะการทำงานไว้

 

4. เมื่อเรียบร้อยให้กดปุ่ม OK ออกมา ก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้จัดการปิดอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานได้แล้ว

 

เพียงเท่านี้ หากทุกเครื่องในสำนักงานมีการจัดการเช่นนี้แล้ว จะทำให้เราสามารถประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยืดอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไปได้อีกนาน

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.