ป้องกันไวรัสโดยการแก้ไขไม่ให้ Run โปรแกรมจาก CD, DVD และ USB Drive โดยอัตโนมัติ 

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

ทุกวันนี้การแพร่กระจายของไวรัส และหนอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดกันอย่างง่ายดาย โดยผ่านการใช้ Thumb Drive ซึ่งมีช่องโหว่ของ OS ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ โดยสั่งให้ทำการ auto run โปรแกรมทุกครั้งที่ต่อ Thumb Drive หรือใส่แผ่น CD, DVD ลงในเครื่อง

วิธีการป้องกันไม่ให้ฟังก์ชั่นนี้ทำงาน มี 3 วิธีดังต่อไปนี้
1. ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ก่อน การต่อ Thumb drive หรือใส่ CD, DVD ซึ่งบางครั้งเราก็ลืมกดปุ่ม Shift อยู่เสมอ จึงมีวิธีที่ดีกว่า
2. กำหนดใน Policy ของระบบเมื่อใช้เครือข่าย Active Directory วิธีนี้ต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นคนจัดการ โดยเราจะไม่ลงในรายละเอียด
3. กำหนดเป็น Policy ของเครื่องโดยตัวผู้ใช้เอง ซึ่งมีข้อดีที่ไม่ว่าใครมาใช้เครื่อง มาตรการที่กำหนดไว้ใน Policy ก็ยังทำงานเหมือนกันโดยอัตโนมัติ

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.