ป้องกันไวรัสโดยการแก้ไขไม่ให้ Run โปรแกรมจาก CD, DVD และ USB Drive โดยอัตโนมัติ 

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

วิธีการกำหนด Policy
ให้ Run โดยดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม gpedit.msc ซึ่งอยู่ในไดเร็คทอรี่ C:\windows\system32 ซึ่งจะได้หน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอของโปรแกรมจัดการ Group Policy


ในรูปที่ 1 จะเห็นว่ามี 2 ส่วนใหญ่ได้แก่ Computer Configuration และ User Configuration ให้เราเข้าไปจัดการทั้งสองส่วนนี้ โดยเริ่มจาก Computer Configuration ก่อน โดยคลิกเมาส์เลือกที่ Computer Configuration > Administrative Templates > System ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอของโปรแกรมจัดการ Group Policy เมื่อเลือก Computer Configuration

เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ Turn off Autoplay เพื่อ Setting แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3 ในแท็ป Setting ให้เลือก Enabled และ ช่องของ Turn off Autoplay on ให้เลื่อก All drives แล้วกดปุ่ม OK

รูปที่ 3 หน้าจอของการจัดการ Turn of Autoplay Properties


ต่อมาให้มาจัดการในเรื่องของ User Configuration โดยเลือกที่ Administrative Template > System > Turn off Autoplay ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอของการจัดการ Group Policy เมื่อเลือก User Configuration


เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ Turn off Autoplay แล้วจะได้หน้าจอดังรูปที่ 3 ให้ดำเนินการเลือกค่าเช่นเดียวกับที่ทำในขั้นตอนของ Computer Configuration

เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะไม่ทำการเปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติต่อไป สำหรับการเซ็ตค่าใน Group Policy ยังมีเรื่องน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคอมพิวเตอร์ของเราอีกมาก ซึ่งจะหาโอกาสกล่าวถึงต่อไป

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.