ป้องกันไวรัสโดยการแก้ไขไม่ให้ Run โปรแกรมจาก CD, DVD และ USB Drive โดยอัตโนมัติ 

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

ทุกวันนี้การแพร่กระจายของไวรัส และหนอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดกันอย่างง่ายดาย โดยผ่านการใช้ Thumb Drive ซึ่งมีช่องโหว่ของ OS ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ โดยสั่งให้ทำการ auto run โปรแกรมทุกครั้งที่ต่อ Thumb Drive หรือใส่แผ่น CD, DVD ลงในเครื่อง

วิธีการป้องกันไม่ให้ฟังก์ชั่นนี้ทำงาน มี 3 วิธีดังต่อไปนี้
1. ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ก่อน การต่อ Thumb drive หรือใส่ CD, DVD ซึ่งบางครั้งเราก็ลืมกดปุ่ม Shift อยู่เสมอ จึงมีวิธีที่ดีกว่า
2. กำหนดใน Policy ของระบบเมื่อใช้เครือข่าย Active Directory วิธีนี้ต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นคนจัดการ โดยเราจะไม่ลงในรายละเอียด
3. กำหนดเป็น Policy ของเครื่องโดยตัวผู้ใช้เอง ซึ่งมีข้อดีที่ไม่ว่าใครมาใช้เครื่อง มาตรการที่กำหนดไว้ใน Policy ก็ยังทำงานเหมือนกันโดยอัตโนมัติ


วิธีการกำหนด Policy
ให้ Run โดยดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม gpedit.msc ซึ่งอยู่ในไดเร็คทอรี่ C:\windows\system32 ซึ่งจะได้หน้าจอโปรแกรมดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอของโปรแกรมจัดการ Group Policy


ในรูปที่ 1 จะเห็นว่ามี 2 ส่วนใหญ่ได้แก่ Computer Configuration และ User Configuration ให้เราเข้าไปจัดการทั้งสองส่วนนี้ โดยเริ่มจาก Computer Configuration ก่อน โดยคลิกเมาส์เลือกที่ Computer Configuration > Administrative Templates > System ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอของโปรแกรมจัดการ Group Policy เมื่อเลือก Computer Configuration

เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ Turn off Autoplay เพื่อ Setting แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3 ในแท็ป Setting ให้เลือก Enabled และ ช่องของ Turn off Autoplay on ให้เลื่อก All drives แล้วกดปุ่ม OK

รูปที่ 3 หน้าจอของการจัดการ Turn of Autoplay Properties


ต่อมาให้มาจัดการในเรื่องของ User Configuration โดยเลือกที่ Administrative Template > System > Turn off Autoplay ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าจอของการจัดการ Group Policy เมื่อเลือก User Configuration


เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่ Turn off Autoplay แล้วจะได้หน้าจอดังรูปที่ 3 ให้ดำเนินการเลือกค่าเช่นเดียวกับที่ทำในขั้นตอนของ Computer Configuration

เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะไม่ทำการเปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติต่อไป สำหรับการเซ็ตค่าใน Group Policy ยังมีเรื่องน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อคอมพิวเตอร์ของเราอีกมาก ซึ่งจะหาโอกาสกล่าวถึงต่อไป

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.