การดูแลคอมพิวเตอร์ให้พ้นจากไวรัส 

02-940-7038

Tips&Trick

เขียนโดย Super User
หมวด:

Computer virus หรือเรียกสั้นๆ ในวงการว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดย ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ


ในเชิงเทคโนโลยีไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากสร้างความเสียหายให้กับระบบ โดยการสอดแทรกไปในคอมพิวเตอร์ส่วนปฏิบัติการหรือข้อมูลเอกสาร เช่น การติดไวรัส (infection) , มัลแวร์ (malware) , เวิร์ม (worm) โดยทั่วไปจะไม่ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่จะทำความเสียหายต่อซอฟต์แวร์

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.