หน้าหลัก 

02-940-7038

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางธีรารัตน์ สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล การติดตามประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ้ย ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ออกสำรวจข้อมูลยางพารา สำรวจโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร โครงการทุ่งบางพลวง

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.