หน้าหลัก 

02-940-7038

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 นำโดย นางติณณา คัญใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 ภาคตะวันออก

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.