หน้าหลัก 

02-940-7038

S 15482890

ตลาดนำ  ต้นทุนต่ำ ทำเกษตรดี มีความยั่งยืน  เพื่อนำพาเกาตรไทยเจริญยกระดับคุณภาพชีวิตเกาตรกร สู่ความสุข  ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11

 

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.