หน้าหลัก 

02-940-7038

วันที่ 8 มี.ค.64 เวลา 11.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษรรที่ 5 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ นนทวิรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (KM.) เรื่อง วิธีตั้งค่า Google Maps Timeline ซึ่งใช้ตรวจสอบดูสถานที่ย้อนหลังการเดินทางในแต่ละวันได้ว่าเราได้เดินทางไปไหนมาบ้าง เพื่อให้ จนท.สศท.5 ได้สามารถนำความรู้ที่ได้มา ประยุกต์ใช้ในการออกปฏิบัติราชการ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

2021 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.