หน้าหลัก 

02-940-7038

ผอ.สศท.8 ร่วมสังเกตการณ์การระดมความคิดเห็นภาคประชาชนที่มีต่อร่างพรบ.ปาล์มน้ำมัน ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดกระบี่

https://www.facebook.com/216986455161754/posts/956956187831440/

สศท.8 จัดสัมมนาฯ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเชิญ ลธก.ลงพื้นที่สำรวจปาล์มด้วยวิธีการนับทะลายปาล์มน้ำมัน

https://www.facebook.com/216986455161754/posts/956951347831924/

2020 การจัดการองค์ความรู้. All Rights Reserved.